Aktualności - dolnośląskie

Jeśli według Ciebie w naszej gminie jest inicjatywa, którą warto, a nawet TRZEBA zrealizować i chcesz się przy niej zaangażować, PRZYJDŹ na konsultacje  dotyczące projektu uchwały o trybie i kryteriach oceny wniosków ...

Wojewoda Dolnośląski zarządził  przeprowadzenie na terenie województwa dolnośląskiego treningu akustycznego systemu ostrzegania mieszkańców, poprzez uruchomienie syren akustycznych OC  z uwzględnieniem następujących założeń:W treningu powiatowym uczestniczą wszystkie gminy i zakłady posiadające system ostrzegania i alarmowania (syreny OC).W treningu zostaną sprawdzone wszystkie syreny jednocześnie.Trening odbędzie sie w dniu 4 lipca 2014 r. o godz. 12:00 "Alarm powietrzny"o godz. 12:04 "Odwołanie alarmu"

1. Wypoczynek dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czernica2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2014 roku.

30.06.2014

Pocztówka z Dolnego Śląska

Czernica

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic zaprasza Mieszkańców Gminy Czernica na WAKACYJNY WYJAZD TURYSTYCZNY  do Zamku Czocha i Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu

26.06.2014

Zaginął pies w Gajkowie

Czernica

W nocy z 24 na 25 czerwca podczas burzy zaginął pies rasy Shid Shu

25.06.2014

Karta Dużej Rodziny

Czernica

Gminny Ośrodek  Pomocy  Społecznej informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 85 z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia  rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz Rozporządzeniem   ...

OSTRZEŻENIE Nr 48 Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Zjawisko/stopień zagrożenia ...

25.06.2014

Akcja sadzenia dębu „Cysters”

Kamieniec Ząbkowicki

Z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich 25 czerwca 2014 r. na terenie wszystkich gmin stowarzyszonych zostaną posadzone sadzonki młodych dębów – „potomkowie” wiekowego dębu „Cysters” z Rud. 

25.06.2014

Ostateczne wyniki oceny wniosków przez Radę

Kamieniec Ząbkowicki

W związku z brakiem odwołań od decyzji Rady dokonanej podczas posiedzenia Rady w dniu 06.06.2014 r. w sprawie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie LSR, nie ma zmian na listach operacji wybranych z dnia 06.06.2014 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi" zaprasza na bezpłatne spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) dotyczące przygotowania wniosków o płatność.

25.06.2014

KLUB AA W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM

Kamieniec Ząbkowicki

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki swoją działalność rozpoczął KLUB ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW (AA).

25.06.2014

KARTA DUŻEJ RODZINY

Kamieniec Ząbkowicki

OD 16 CZERWCA 2014 R. W URZĘDZIE GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK O WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY.

25.06.2014

Statystyczne badania ankietowe

Kamieniec Ząbkowicki

...

25.06.2014

Średniowieczny Jarmark Ziemi Ząbkowickiej

Kamieniec Ząbkowicki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Qwsi" w dniu 19 lipca 2014 r. organizuje Średniowieczny Jarmark Ziemi Ząbkowickiej, który odbędzie się w Złotym Stoku przy Średniowiecznym Parku Techniki. 

25.06.2014

LGD Qwsi na prezentacjach wojewódzkich

Kamieniec Ząbkowicki

W dn. 15.06.2014 r. Stowarzyszenie LGD Qwsi uczestniczyło w prezentacjach wojewódzkich "Dolnośląska Wieś Zaprasza", natomiast 01.06.2014 r. w Ekologicznym dniu dziecka "Żyjemy w zgodzie z naturą". 

25.06.2014

Znaleziono pieska – przyjazny, nieagresywny

Kamieniec Ząbkowicki

Miejsce pobytu: Pomianów Górny 35. Poszukiwany właściciel lub osoba, która się nim zaopiekuje. Informacja pod nr telefonu: 74 8162024 w godz. 7.30 - 15.30 lub 694 616 123 Urząd Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 pok. Nr 17 

W czwartek 19 czerwca 2014 r. w Kamieńcu Wrocławskim znaleziono rannego psa, który do 27 czerwca 2014 r będzie przebywał pod opieką lekarzy weterynarii, następnie zostanie przewieziony do schroniska w Chorzowie. Właściciela lub o...

24.06.2014

Piknik Rodzinny w Wojnowicach

Czernica

29 czerwca 2014 r. godz. 13:00

TREŚĆ OGŁOSZENIA  ...