Aktualności - Czernica

Zaproszenie na Forum pod hasłem "BHP w NGO współpracujących z wolontariuszami"

02.07.2014
0 0 0 0
Czernica


Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza prezesów, członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy do udziału w „Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2014 r. w Legnicy w sali szkoleniowej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT "Zagłębia Miedziowego" przy ul. Złotoryjskiej 87.


 


„Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego” odbędzie się pod hasłem „Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacjach pozarządowych współpracujących z wolontariuszami”.


 


Agenda spotkania:

9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników

9.30 – 11.00 – I część prelekcji

11.00 – 11.30 – przerwa

11.30 – 13.00 – II część prelekcji

13.00 - 13.30 – przerwa

13.30 – 14.15 – III część prelekcji

14.15 – 15.00 – dyskusja i zakończenie


 


Organizator nie zapewnia cateringu.


 


Zgłoszenia można przesyłać na adres: monika.sobolewska@umwd.pl lub przekazywać telefonicznie pod nr 71 770 40 76. Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, nazwę organizacji, telefon oraz e-mail.


 


O zakwalifikowaniu na „Forum….” zdecyduje kolejność zgłoszeń.


 


Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 2 lipca 2014 r.  W dniu 3 lipca otrzymają Państwo informację zwrotną w sprawie zakwalifikowania na „Forum…”
Źródło: www.czernica.pl