Aktualności - Czernica

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty

02.07.2014
0 0 0 0
CzernicaMiędzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Małe granty
Termin: 2014-09-01


Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej.


Cele:

Celem Funduszu jest wspierania współpracy z krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz integrację tych państw z Unią Europejską.


Dofinansowane działania:  1. współpraca kulturalna (np. festiwale , publikacje)

  2. współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania)

  3. edukacja (np. seminaria, szkoły letnie)

  4. wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla młodzieży i dzieci)

  5. współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, które znajdują się na granicy, w odleglości 50 km od granicy)

  6. promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi)


Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku niewielkich dotacji projekty mogą obejmować co najmniej trzy podmioty z trzech różnych krajów V4, tylko w przypadku projektów transgranicznych o grant mogą starać się dwa podmioty. Budżet projektu nie może obejmować okresu dłuższego niż sześć miesięcy.


Kto może ubiegać się o fundusze:

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą składać organizacje i osoby fizyczne.


Wysokość dofinansowania:

Maksymalna kwota przypadająca na jeden projekt to 6 000 euro. Środki otrzymane z Funduszu nie mogą przekraczać 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).


Na stronie Funduszu znajduje się również wyszukiwarka partnerów.


Terminy składania wniosków:

1 marca 2014

1 czerwca 2014

1 września 2014

1 grudnia 2014


Więcej informacj: http://visegradfund.org/grants/small_grants/Źródło: www.czernica.pl