Aktualności - Czernica

IV edycja Funduszu Społecznego Notariatu

02.07.2014
0 0 0 0
CzernicaIV edycja Funduszu Społecznego Notariatu
Termin: 2014-07-15


Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza do udziału w IV edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2014 roku.Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza osoby prawne – organizacje pozarządowe, które:  • uzyskały osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego,

  • działają na zasadzie no-profit lub non for profit tj. nie dla osiągnięcia zysku lub z przeznaczeniem wygenerowanych środków na cele statutowe,


do udziału w IV edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2014 roku.


Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Wnioskodawcy wynosi do 30 tys. zł.


Termin składania ofert: od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.


Maksymalny czas realizacji projektu: od 18 listopada 2014 r. do 18 maja 2015 r.


Dokumenty do pobrania oraz wszelkie niezbędne informacje – www.fundusznotariatu.pl
Źródło: www.czernica.pl