Aktualności - Czernica

Informacja

10.07.2014
0 0 0 0
CzernicaW dniu 9 lipca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu odbyło się oficjalne wręczenie Porozumienia  w sprawie dofinansowania Gminie Czernica w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I- gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1- gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „ Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Czernica”


Potwierdzenie finansowego wparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko  przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. Dokument odebrał wójt gminy Czernica Stefan Dębski. W  ramach tego zadania powstanie nowoczesna przepompownia ścieków  na terenie  istniejącej mechanicznej oczyszczalni ścieków w Kamieńcu Wrocławskim oraz  odcinek sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki  z terenu gminy nie będą oczyszczane w  mechanicznej oczyszczalni w Kamieńcu Wrocławskim. Przestarzały zakład zostanie przebudowany na węzeł przerzutowy. Nieczystości będą przepompowywane rurociągiem do wrocławskiej oczyszczalni w Janówku. Zgodnie z nowymi przepisami  obowiązującymi w zakresie redukcji zanieczyszczeń  w ściekach konieczne było, albo zmodernizowanie istniejącej oczyszczalni ścieków (  orientacyjny koszt to 30 mln zł) albo tańszy budowany  system pompowni,  który  zostanie włączony do aglomeracji wrocławskiej. Wartość całego zadania to ponad 7 mln zł. Nowa  inwestycja dofinansowana zostanie w wysokości ponad 5,6 mln zł ze  z środków Unii Europejskiej.


Budowany system pozwoli na wyeliminowanie uciążliwego  dla mieszkańców Dobrzykowic  (nieprzyjemne zapachy) oczyszczania ścieków na tzw. polach irygowanych , oraz uwolni ok. 60 ha , które zostaną przeznaczone na  tereny zabudowy przemysłowej. Należy wspomnieć , że tereny te położone są  w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej obwodnicy południowej Wrocławia i już w chwili obecnej są w zainteresowaniu wielu potencjalnych inwestorów.Źródło: www.czernica.pl