Aktualności - Czernica

Dotacje Fundacji Kronenberga

02.07.2014
0 0 0 0
CzernicaDotacje Fundacji Kronenberga
Termin: 2014-10-03


Granty na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej.


Dofinansowane działania:

Dotacje mogą zostać przyznane na projekty w dwóch obszarach tematycznych:  1. edukacja: innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

  2. rozwój lokalny: polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości


Dofinansowanie może zostać przeznaczone m.in. na warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych.


Wnioski mogą mieć zasięg lokalny (jedno województwo) i ponadlokalny (dwa, trzy lub więcej województw).


Kto może ubiegać się o fundusze:

O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.


Wysokość dofinansowania:

Fundacja nie określa maksymalnej ani minimalnej kwoty przyznawanych dotacji.


Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa szansę na realizację projektu zgodnie z jego założeniami, co z kolei zwiększa szansę na uzyskanie dofinansowania z Fundacji.


Termin składania wniosków:

- od 7 I do 4 II 2014 r. - ZAKOŃCZONY - decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 28 marca 2014 r.
- od 8 IX do 3 X 2014 r. - decyzja Zarządu Fundacji o przyznanych dotacjach 21 listopada 2014 r.

Więcej informacji:http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htmŹródło: www.czernica.pl